top of page

7. ULUSLARARASI DÜNYA KADIN ÇALIŞMALARI KONGRESİ

7-9 Mart 2024, Yeni Delhi

Delhi Üniversitesi, Mata Sundri Kadın Fakültesi

(online ve yüz yüze katılım)

KONGRE TAKVİMİ

Son Özet Gönderim Tarihi: 15 Şubat 2024

Kongre Programının İlanı: 26 Şubat 2024

Tam Metin Gönderim Tarihleri: 1-5 Mart 2024 (Tam metin zorunluluğu yoktur)​

ISBN'li Bildiri Kitabının Yayınlanması: 22 Mart 2024

DÜZENLEYEN/DESTEKLEYEN KURUMLAR

Delhi Üniversitesi

Dünya Kadın Çalışmaları Dergisi

Bakü Kızlar Üniversitesi

İKSAD Enstitüsü

BİLDİRİ BAŞVURU VE KAYIT ŞEKLİ

1- Kongremize özet metinle başvuru alınmaktadır. Özetinizi en geç 15 Şubat 2024 tarihine kadar word formatında  info@worldwomenconference.org adresine gönderiniz (özet ve tam metin yazım kurallarına sayfa sonundan ulaşabilirsiniz)

2- Özet değerlendirme süreci 1-3 gündür. Özetinizin hakemlerimizce kabul edilmesi halinde tarafınıza bilgilendirme maili/kabul mektubu gönderilecektir.

3- Kongremize katılım şeklinizi (online - yüz yüze) email ile belirtiniz. Kongreye yüz yüze katılım ücretsiz, online katılım ücretlidir.

4- Kongremize online katılacaksanız kabul mektubunuzu aldıktan sonra en geç 18 Şubat 2024 tarihine kadar katılım ücretini yatırarak dekontu kongre email adresine gönderiniz. Böylece kesin kaydınız yapılmış olacaktır.

5- Kongremize yüz yüze katılacaksanız kabul mektubunuzu aldıktan sonra en geç 18 Şubat 2024 tarihine kadar  Hindistan vizenizin bir suretini kongre email adresine gönderiniz. Böylece kongreye yüz yüze ücretsiz katılım için kaydınız yapılmış olacaktır

6- Kongre sunum programı 26 Şubat 2024 tarihinde web sitemizde yayınlanacaktır. Online katılım için ZOOM ID ve şifresi; yüz yüze katılım için kongre yeri adresi (Delhi Üniversitesi) programda belirtilecektir. Lütfen isminizi programdan kontrol ediniz

7- Kongremizde tam metin gönderim zorunluluğu bulunmamaktadır. Özet çalışmalar da ISBN'li kongre kitabında yer alacaktır. Ancak tam metin yayınlatmak isterseniz tam metninizi en geç 5 Mart 2024 saat 17:00'a kadar (bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır) kongre email adresine word formatında gönderiniz. Tam metin gönderimi yapacaksanız metne ait benzerlik raporunu da gönderiniz. Benzerlik oranı %30 ve aşağısında olan çalışmalar değerlendirmeye alınacaktır. 

8- Kongre sunumları sonrası en geç iki gün içerisinde katılım belgeleri PDF formatında email adresinize gönderilecektir. Ayrıca doçentlik için gerekli olan "düzenleme kurulunun görevlendirilmesine ilişkin resmi üst yazı" da katılımcılılarımıza PDF formatında katılım belgeleri ile birlikte gönderilecektir.

9- ISBN'li bildiri kitabı 22 Mart 2024 tarihinde yayınlanacaktır (bu tarih kesindir)

10- Kongremiz doçentlik(2024) ve akademik teşvik kriterlerini karşılamaktadır

KONGRE KAPSAMI VE KONULARI

Kongremize iki grupta bildiri kabul edilmektedir

1- Tüm bilim dalları ve disiplinlerden "kadın" temalı çalışmalara açıktır. Bildirilerin "kadın" temalı olması zorunludur (Bildiri yazar/yazarlarının kadın ya da erkek olması önemli değildir)

2- Yazar/yazarlarının tamamı kadın olması şartıyla tüm bilim dallarından özgün çalışmalara açıktır 

Kongre Dilleri: Türkçe, Azerbaycan Türkçesi, İngilizce, Rusça, Hintçe

Bildiri metinlerinizi yukarıdaki dillerden birisinde yazıp sunabilirsiniz

DOÇENTLİK VE AKADEMİK TEŞVİK

Kongremiz'de Türkiye'den katılımcılar için %45 kontenjan ayrılmıştır

En az 20 ülkeden yüz yüze ve online katılım sağlanacaktır (bir önceki kongremize 28 ülkeden katılım sağlanmıştır)

Kongre sonrası ISBN'li bildiri kitapları yayınlanacaktır

ÜAK ve YÖK mevzuatlarına göre akademik teşvik ve doçentlik kriterlerini karşılamaktadır

Doçentlik için gerekli olan "düzenleme kurulunun görevlendirilmesine ilişkin resmi üst yazı" da katılımcılılarımıza PDF formatında katılım belgeleri ile birlikte gönderilecektir

Akademik Teşvik için gerekli olan "katılımcı ülkeler ve dağılımını gösteren" üst yazı da katılımcılarımızla paylaşılacaktır.

KONGRE YERİ

Açılış, Sergi ve Yüz Yüze Oturumlar: Delhi Üniversitesi Mata Sundri Collage for Women

Online Oturumlar: Zoom (şifre bilgileri kongre programında yer alacaktır)

Kongre Hizmetleri

- Kongreye online ya da yüz yüze katılım ve sunum

- PDF katılım belgeleri

- Bildirilerin ISBN'li bildiri kitabında yayını

- Soğuk, sıcak içecekler (yüz yüze katılımcılar için)

- Yaka kartı (yüz yüze katılımcılar için)

- Kongre yüz yüze oturumlarına dinleyici olarak katılım

- Sergi, workshop, konser ve diğer performanslara izleyici olarak katılım

- Öğle ve akşam yemekleri

- Taç Mahal gezisi

VİZE, ULAŞIM VE KONAKLAMA

Ulaşım ve konaklama hizmeti bulunmamaktadır. Bütçenize uygun dilediğiniz bir otelden rezervasyon yaptırabilirsiniz.

TC Vatandaşları Hindistana yapacakları seyahatlerde vizeye tabidir. Ayrıntılı bilgi için https://www.mfa.gov.tr/turk-vatandaslarinin-tabi-oldugu-vize-uygulamalari.tr.mfa 

 

KARMA SERGİ HAKKINDA BİLGİ VE BAŞVURU DETAYLARI

Tema: Kadın temalı ya da ya da kadın temalı olmamakla beraber  kadın el emeği ile üretilmiş eserler kabul edilecektir

Karma Sergi Eserleri: Fotoğraf, resim, halı-kilim, tekstil, çini eserleri

Sergi Katılım Şekli

Online: Yukarıdaki eserleriniz web sitemiz ve youtube kanalımızda online olarak sergilenecektir. Kongre sonrası ISBN'li sergi kataloğunda eserlerinizin basımı yapılacak ve tarafınıza "sergi katılım sertifikası" verilecektir

Fiziksel:  Yukarıdaki eserleriniz kongre mekanında fiziksel olarak sergilenecektir. Kongre sonrası ISBN'li sergi kataloğunda eserlerinizin basımı yapılacak ve tarafınıza "sergi katılım sertifikası" verilecektir. Eserinizin fiziksel olarak sergilenebilmesi için sizin de eserinizle beraber sergiye yüz yüze iştirak etmeniz gerekmektedir. Kargo ile eser gönderimi kabul edilmemektedir

Sergi Başvuru Şekli

- Eserinizin görselini ve sergi başvuru formunu 5 Şubat 2024 tarihine kadar   info@worldwomenconference.org    adresine gönderiniz. Mailinizde eserinizin sergilenme şeklini (online ya da fiziksel) de belirtiniz. Sergi başvuru formu olmadan yalnızca eserin resmi ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Sergi başvuru formu için TIKLAYINIZ
- Eserinizin görseli JPEG formatında 300 DPI çözünürlükte ve en az (2200 x 1700) pixels olmalıdır
- En çok iki eserle başvuru yapabilirsiniz
- Eseriniz değerlendirme sürecinden geçecektir. Kabul edilmesi halinde tarafınıza kabul mektubu gönderilecektir.
- Kabul belgenizi aldıktan sonra sergi katılım ücretini  10 Şubat 2024 tarihine kadar ödeyerek dekontu bizlere mail olarak gönderiniz (ödeme hesap bilgileri sizlere mail ile bildirilecektir). 
- Eserinizi fiziksel olarak sergileyecek katılımcılarımızla kongre sekreteryası telefonla iletişime geçecek sergi yeri/ şekli ile ilgili bilgi verecektir.  

WORKSHOP, DANS VE MÜZİK DİNLETİSİ ETKİNLİKLERİ HAKKINDA BİLGİ ve BAŞVURU DETAYLARI

Kadınlar tarafından icra edilecek workshop, dans ve müzik dinletileri kabul edilecektir (yalnızca fiziksel katılım mümkündür). Performans dilinin İngilizce olması zorunludur

Başvuru Şekli

- Etkinlik başvuru formunu 5 Şubat 2024 tarihine kadar   info@worldwomenconference.org    adresine gönderiniz. Etkinlik başvuru formu için TIKLAYINIZ
- Yalnızca bir etkinlikle başvuru yapabilirsiniz
- Etkinlik talebiniz değerlendirme sürecinden geçecektir. Kabul edilmesi halinde tarafınıza kabul mektubu gönderilecektir.
- Kongre sekreteryası sizinle telefonla iletişime geçecek sergi yeri/ şekli ile ilgili bilgi verecektir.  

- Kongre sonrası etkinliğinizin içeriği özet şeklinde ISBN'li etkinlik kitabında yayınlanacak ve etkinliğine ilişkin görseller bu kitapta yer alacaktır. Ayrıca tarafınıza "etkinlik katılım belgesi" verilecektir

ETKİNLİK GENEL PROGRAMI

- Açılış, Paneller

- Yüz yüze ve online oturumlar

- Dans gösterileri

- Konserler

- Workshoplar

yukarıdaki etkinliklerin detayları (gün, saat) programla beraber 26 Şubat 2024 tarihinde yayınlanacaktır

KONGRE YAYIN İMKANLARI

ISBN'li Bildiri Kitabında Yayın

Kongrede sunumu yapılan bildiri özet ve tam metinleri ISBN'li bildiri kitabında yayınlanacaktır. Bunun için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Bunun için bildiri özet ve tam metinlerinizi doğrudan kongre email adresine yukarıda belirtilen tarihlerde göndermeniz gerekmektedir. Herhangi bir mağduriyet yaşamamak için kongre takvimini dikkatle inceleyiniz

Dergide Makale Olarak Yayın

Kongrede sunumu yapılan bildirinizin yalnızca özetini ISBN'li kongre kitabında yayınlatıp tam metninizi uluslararası indeksli ve hakemli olan "WORLD WOMAN STUDIES JOURNAL" a gönderebilirsiniz. Dergi hakem sürecini geçmesi şartıyla tam metniniz bu dergide MAKALE şeklinde yayınlanacaktır. Dergi yayın süreci ile ilgili olarak aşağıdaki maddeleri dikkatle okuyunuz

- Kongre katılımcılarından yalnızca DOI ücreti alınacaktır (9 USD)

- Kongrede sunumunu yaptığınız çalışmanın özetini kongre kitabında yayınlatıp tam metnini dergide makale olarak yayınlatmak için tam metninizi kongre email adresine göndermeyiniz. Dergi yazım kurallarına uygun olarak düzenlediğiniz tam metninizi doğrudan dergi sistemine yüklemeniz gerekmektedir. 

- Tam metninizi hem makale dergide hem tam metin bildiri olarak kongre kitabında yayınlatmanız mümkün değildir

- Kongre katılımcılarının tam metinlerinin dergide yayınlanabilmesi için İNGİLİZCE olması zorunludur. 

- Kongre katılımcısı olunması dergide makale yayınını garanti etmez. Makalenizin dergi hakem sürecini geçmesi zorunludur. Kongre organizasyonumuzun dergi hakem sürecine müdahale etme yetkisi bulunmamaktadır

Dergi web sitesi: https://worldwomenstudies.com/index.php/wwsj

KONGRE BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

Özet Yazım Kuralları

- 240 - 330 kelime aralığında olmalıdır.

- En az 3 adet anahtar kelime eklemeniz gerekmektedir

- Times New Roman, 12 punto ile 1,25 satır aralığı bırakılarak yazılmalıdır.

- Tüm yazarların ünvanları, isim ve soyisimleri, kurumları ve email adresleri, cep telefon numaraları başlığın altında belirtilmelidir. (yayın aşamasında cep telefon numarası ve email adresi yayınevi tarafından kaldırılacaktır)

- İngilizce özet zorunludur

- ORCID numarası eklenmesi zorunludur

- Örnek Özet Formatı için Lütfen TIKLAYINIZ.

Tam Metin Yazım Kuralları

(Tam Metin Kitabı için)

- En az 1.200 kelime olmalıdır (üst sınır yoktur)

- Times New Roman, 12 punto ile 1,25 satır aralığı bırakılarak yazılmalıdır

- Tüm yazarların ünvanları, isim ve soyisimleri, kurumları ve email adresleri, cep telefon numaraları ve zorunlu ORCID numaraları başlığın altında belirtilmelidir.

- APA atıf biçimi kullanılmalıdır

- Diğer tüm şekilsel ayarlar kongre editörleri tarafından yapılacaktır

- Örnek Tam Metin Formatı için Lütfen TIKLAYINIZ.

DERGİ MAKALE YAZIM KURALLARI

Lütfen Dergi Web Sitesini İnceleyiniz https://worldwomenstudies.com/index.php/wwsj/YazimKurallari

bottom of page