ORGANIZATION BOARD

Members

Prof. Dr. Gülzar IBRAHIMOVA- Baku Euroasia University

Prof. Dr. Hacer HUSEYNOVA- Azerbaijan Pedagogical University 

Assoc. Prof. Barbara Dell'Abate Çelebi-İstanbul University

Assoc. Prof. İnci Erdoğdu-Ankara University

Assoc. Prof. İrge Şener-Çankaya University

Assoc. Prof. Dr. Seda ARIKAN- Fırat University

Assoc. Prof. Deniz ÜNAL-Çukurova University

Assoc. Prof. Dr. Deniz ZEREN-Çukurova University

Assoc. Prof. Dr. Betül APAYDIN YILDIRIM- Atatürk University

Dr. Vasfiye BAYRAM DEĞER- Mardin Artuklu University

Dr. Oğuz GÖKSU-Gaziantep University

Dr. Mustafa ÖZTUNÇ- Sakarya University

Dr. Recep BİLGİN- Ministry of Education

Dr. Aykut SIĞIN- Aksaray University

Dr. Didem GÜVEN- İnönü University

Dr. Şule ARDIÇ YETİŞ-Nevşehir Hacı Bektaş Veli University

Dr. Gulbahar BOYUK- Baskent University

Dr. Nilay ERDEM AYYILDIZ - Fırat University

Dr. Şahin ÇETİNKAYA- Uşak University

Dr. Esra ASICI- Kilis 7 Aralık University

Dr. Nevim TÜZÜN

Dr. Dilek Baykal-Haliç University

Dr. Ahmet GÜMÜŞ

Dr. Mukaddes ÖRS- Akdeniz University

Dr. Hanife Altınışık-Gazi University

Dr.  Şengal BAĞCI TAYLAN-Hakkari University

Dr. Nihan Yılmaz-Hacettepe University

Lect. Zeynep Doğan- Atılım University

Şeniz YUVARLAK-Kocaeli University

Ahmet ÇIRAKOĞLU- Generela Police Directorate

©2019 by WCW ALL RIGHTS RESERVED - WORLD WOMEN STUDIES JOURNAL